Nothing special this time, just a post migrated from my old blog. Some e-mail disclaimer examples to use. Example 1 Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. [Bedrijf] staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over [Bedrijf] raadpleegt u [website]. English This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly…

Read More